Ako sa prihlásiť
do materskej
školy

Ojedinelá kombinácia zdravotníckeho zariadenia a špeciálnej materskej školy


Súkromná špeciálna materská škola Dúhovka pre deti s poruchami binokulárneho videnia je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.


Dúhovka je na Slovensku celkom ojedinelá kombinácia špecializovaného zdravotníckeho zariadenia a špeciálnej materskej školy, ktorá zabezpečuje potrebnú interakciu pedagogických a zdravotníckych pracovníkov.


Navštevovanie škôlky má veľký vplyv na liečbu dieťaťa, pretože vieme častejšie reagovať na potrebné zmeny liečby. Nastavenie liečby je totiž pre dieťa v predškolskom veku absolútne kľúčové.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov.

Čo u nás deti
robia? 

 • pravidelné individuálne zrakové cvičenia pod vedením zdravotných odborníkov

 • odborný personál so špeciálnopedagogickým vzdelaním + asistent
 • angličtina v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu / 2× do týždňa
 • fyzioterapia 2× do mesiaca
 • pohybový krúžok v spolupráci s ACTIVE KIDS / 1× do týždňa 

Zápis detí
prebieha až do naplnenia kapacity

Deti do očnej škôlky Dúhovka prijímame v priebehu celého školského roka až do naplnenia kapacity.

Ako zapísať dieťa do Dúhovky? 

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa zašle alebo prinesie osobne na adresu škôlky: 

 • Žiadosť o prijatie do SŠMŠ Dúhovka – údaje vypíše rodič + doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • Správu z vyšetrenia u očného lekára
 • Správu z diagnostického vyšetrenia v zariadení poradenstva a prevencie a odporúčaním na vzdelávanie v MŠ pre deti so zrakovým znevýhodnením  
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu v súlade so zákonom GDPR

Tu si stiahnete všetky potrebné dokumenty:

Žiadosť môžete
odovzdať 

 • osobne v čase od 8:30 do 16:00 hod
 • poštou na adresu škôlky doporučene – Súkromná špeciálna materská škola Dúhovka, A. Kmeťa 19, 036 01 Martin 
 • e-mailom poslať na skolka@duhovka.sk

Mesačné poplatky
 

Školné 160 €

Čo všetko zahŕňajú :

 • Vyučovanie anglického jazyka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Pohybový krúžok
 • Špeciálne edukačné pomôcky
 • Edukačný materiál, didaktické pomôcky, výtvarný materiál
 • Zabezpečovanie a pranie posteľnej bielizne
 • Zrakové cvičenia

A koľko stojí papanie?

Mesačne 82 € (celodenná strava na 1 deň stojí 4,10 €)    

Strava je nad rámec školného a je vždy vypočítaná podľa reálne navštívených dní v materskej škole.