Nezabudnite si pozrieť cenník našich vyšetrení a zákrokov

Vyšetrenia

Podrobné očné vyšetrenie

60 €

samoplatca 100 €

Špecializované vyšetrenie

30 €

samoplatca 50 €

Následná kontrola

30 €

samoplatca 50 €

Špecializované vyšetrenie u optometristu        

50 €

samoplatca 50 €

Liečba tupozrakosti

Vyšetrenie optometristom pri liečbe tupozrakosti

40 €

samoplatca 40 €

Zrakové cvičenia – základný program

Čo je v cene programu?

 80 €

 samoplatca 80 €

 • dĺžka programu je 1 mesiac
 • pri liečbe využívame aj možnosť cvičenia vo virtuálnej realite, čo najmä u detí veľmi motivujúce
 • 2x 1 hodinové sedenie s ortoptickou sestrou v Dúhovke (súčasťou sedenia sú zrakové cvičenia a inštruktáž ako vykonávať cvičenia s dieťaťom doma)
 • sestra nastaví plán zrakových cvičení podľa odporúčania optometristu
 • nazorná ukážka jednotlivých cvikov, ich vysvetlenie a inštruktáž pre vykonávanie cvičení s dieťaťom doma
 • zapožičanie pomôcok pre domáce cvičenia
 • kontrola u optometristu po absolvovaní 2 cyklov základného progamu s ortoptickou sestrou
Zrakové cvičenia – intenzívny program

Čo je v cene programu?

120 €

samoplatca 120 €

 • dĺžka programu je 1 mesiac
 • pri liečbe využívame aj možnosť cvičenia vo virtuálnej realite, čo je najmä u detí veľmi motivujúce
 • 8x 30 minútové cvičenie s ortoptickou sestrou v Dúhovke (2 cvičenia týždenne)
 • kontrola u optometristu po absolvovaní 2 cyklov intenzívneho programu (po absolvovaní 16 cvičení s ortoptickou sestrou)
 • 1 cyklus je z terapeutických dôvodov nutné absolvovať v priebehu maximálne 5 týždňov!
Zrakové cvičenia – udržiavací program

Čo je v cene programu?

40 €

samoplatca 40 €

 • dĺžka programu sú 3 mesiace
 • 1x 1 hodinové sedenie s ortoptickou sestrou
 • cvičenia vykonávate s dieťaťom doma podľa inštrukcií a vysvetlenia jednotlivých cvičení ortoptickou sestrou
 • udržiavací program je odporučený dieťaťu vykonávať podľa predchádzajúcich výsledkov zrakových cvičení optometristom a ortoptickou sestrou
 • telefonická podpora a možnosť konzultácie cvičení na diaľku
 • kontrola u optometristu po 3 mesiacoch od zahájanie udržiavacieho programu

Pri zrakových cvičeniach využívame rôzne formy cvičení, aby sme udržali deti sústredené a motivované. Jedno z najobľúbenejších cvičení je tréning vo virtuálnej realite!

Operačné zákroky

Škúlenie (strabizmus)

0 €

samoplatca 500 €

Operácia nádorov mihalníc

0 € pri VŠZP a UNION individ. pri DÔVERA

samoplatca 270 €

Doplnkové služby po celkovej anestézii

390 €

samoplatca 390 €

Doplnkové služby po analgosedácii

240 €

samoplatca 240 €