Strabizmus = škúlenie

Viete, že 2 - 3 % detí postihuje škúlenie?

Ubiehanie oka (v niektorých prípadoch oboch očí) nie je banálna estetická chyba, ale vo veľkej väčšine prípadov je prejavom viac alebo menej závažnej poruchy zraku - napr. tupozrakosti.

Škulenie je centrálna porucha (v mozogu), ktorá môže byť vrodená, alebo sa môže objaviť počas detstva. Osobitnou skupinou sú niektoré druhy strabizmu v dospelosti.

Pri vzniku škúlenia, bez ohľadu na vek, je potrebné neodkladné očné vyšetrenie.

Škúlenie je sprevádzané približne v dvoch tretinách prípadov poklesom videnia uchýleného oka (vzniká tupozrakosť). Tento pokles videnia je niekedy veľmi závažný (kedy oko vníma len svetlocit). Vo veľkej väčšine prípadov ide o funkčnú tupozrakosť — stav zhoršeného videnia oka, pričom samotné oko je zdravé. Je spôsobená "nepoužívaním oka“ z dôvodu jeho ubiehania či refrakčnej vady. Tupozrakosť sa nedá vyliečiť, ak liečba začne príliš neskoro. Naopak, včas zahájená liečba môže zabrániť vzniku tupozrakosti, alebo, ak už vznikla, vyliečiť ju, a to aj úplne.

Liečba očným lekárom


Liečba očným lekárom, prípadne v spolupráci s ortoptistom (odborník venujúci sa problematike škúlenia a spolupráce oboch očí), je potrebná včas a dlhodobo.
Úzka spolupráca rodičov pri deťoch je kľúčová. Od tejto spolupráce sa odvíja spolupráca aj samotného detského pacienta, aby dieťa prijalo a dodržiavalo potrebnú liečbu. Hlavne trvalé nosenie okuliarov a v prípade potreby okluzora (prekrytie oka).
Nedodržanie doporučenej liečby končí čiastočným alebo úplným neúspechom.


Chirurgická liečba (operácia)


Jej načasovanie je individuálne, najčastejšie v predškolskom veku. Aj po ideálne vykonanej liečbe (konzervatívnej aj chirurgickej) sú potrebné pravidelné očné kontroly až do dospelého veku. Škúlenie sa môže znovuobjaviť kedykoľvek v priebehu celého života, môžu tiež pretrvávať poruchy videnia. Ide teda o celoživotný problém, a to aj po prípadnej operácii. Chirurgická liečba je len etapou v liečbe strabizmu. Cieľom je odstrániť alebo redukovať úchylku oka (očí), ktorá pretrváva napriek konzervatívnej liečbe. Ide o operáciu v celkovej anestézii, ktorá sa uskutočňuje ambulantne (pacient v deň operácie odchádza domov). Počas operácie sa pracuje na okohybných svaloch tak, aby sa oči dostali do čo najpriamejšieho postavenia.

Výsledky operácie


Keďže výkon, ktorý má za úlohu vyriešiť centrálny problém (v mozgu), sa uskutočňuje na okohybných svaloch, žiadny chirurg nemôže garantovať úplný úspech. Správne (alebo prijateľné) postavenie očí t. j. paralelné postavenie sa dosiahne u väčšiny prípadov po jednej (v niektorých prípadoch po viacerých) operáciách. Postavenie očí sa však môže meniť v mesiacoch resp. rokoch po operácii. Z tohto dôvodu sú potrebné pravidelné kontroly aj po operácii.

Vytvorenie normálneho binokulárneho videnia je možné len v prípade, že takéto videnie bolo prítomné už pred operáciou. Ale ani vtedy tento výsledok nemožno garantovať.


Operácia strabizmu nemá za úlohu odstrániť "dioptrie" (optickú korekciu, okuliare). Tie sú potrebné naďalej na zabezpečenie najlepšej možnej zrakovej ostrosti a tým aj stability postavenia očí.


Ako prebieha vyšetrenie

Koľko
bude stáť vyšetrenie

Chcem sa objednať