ŠKÚLENIE = STRABIZMUS

Viete, že 2 - 3 % detí postihuje škúlenie?

Ubiehanie oka (v niektorých prípadoch oboch očí) nie je banálna estetická chyba, ale vo veľkej väčšine prípadov je prejavom viac alebo menej závažnej poruchy zraku - napr. tupozrakosti

Strabizmus (škúlenie, ubiehanie oka) je asymetrické postavenie očí, ktoré nie sú schopné súčasne sledovať rovnaký objekt. Prejavuje sa ubiehaním obvykle jedného oka do strany. 

Pri vzniku škúlenia, bez ohľadu na vek, je potrebné neodkladné očné vyšetrenie.

Škúlenie je sprevádzané približne v dvoch tretinách prípadov poklesom videnia ubiehajúceho oka (vzniká tupozrakosť). Tupozrakosť sa nedá vyliečiť, ak liečba začne príliš neskoro. Naopak, včas zahájená liečba môže zabrániť vzniku tupozrakosti, alebo, ak už vznikla, vyliečiť ju, a to aj úplne.

Liečba očným lekárom


Liečba očným lekárom, prípadne v spolupráci s ortoptistom (odborník venujúci sa problematike škúlenia a spolupráce oboch očí), je potrebná včas a dlhodobo.

Spolupráca rodičov a deťaťa je kľúčová

Od tejto spolupráce sa odvíja spolupráca aj samotného detského pacienta, aby dieťa prijalo a dodržiavalo potrebnú liečbu. Hlavne trvalé nosenie okuliarov a v prípade potreby okluzora (prekrytie oka). Nedodržanie doporučenej liečby končí čiastočným alebo úplným neúspechom.


Chirurgická liečba (operácia)


Operácia je "posledná možnosť", pokiaľ všetky predchádzajúce, konzervatívne snahy zlyhali. Predchádza jej dôsledné strabologické vyšetrenie, slúžiace na správne zmeranie odchýlky, podstatnému k naplánovaniu operačného postupu. Načasovanie zákroku je individuálne, najčastejšie v predškolskom veku.

Aj po ideálne vykonanej liečbe (konzervatívnej aj chirurgickej) sú potrebné pravidelné očné kontroly až do dospelého veku. Škúlenie sa môže znovuobjaviť kedykoľvek v priebehu celého života, môžu tiež pretrvávať poruchy videnia. 

Cieľom zákroku je odstrániť alebo redukovať úchylku oka (očí), ktorá pretrváva napriek konzervatívnej liečbe. Ide o operáciu v celkovej anestézii, ktorá sa uskutočňuje ambulantne (pacient v deň operácie odchádza domov). Počas operácie sa pracuje na okohybných svaloch tak, aby sa oči dostali do čo najpriamejšieho postavenia.

Výsledky operácie


Správne (alebo prijateľné) postavenie očí t. j. paralelné postavenie sa dosiahne u väčšiny prípadov po jednej (v niektorých prípadoch po viacerých) operáciách. Postavenie očí sa však môže meniť v mesiacoch resp. rokoch po operácii. Z tohto dôvodu sú potrebné pravidelné kontroly aj po operácii.

Vytvorenie normálneho binokulárneho videnia je možné len v prípade, že takéto videnie bolo prítomné už pred operáciou. Ale ani vtedy tento výsledok nemožno garantovať.


Operácia strabizmu nemá za úlohu odstrániť "dioptrie" (optickú korekciu, okuliare). Tie sú potrebné naďalej na zabezpečenie najlepšej možnej zrakovej ostrosti a tým aj stability postavenia očí.


Ako prebieha vyšetrenie

Koľko
bude stáť vyšetrenie

Chcem sa objednať