Nech už má vaše dieťa akékoľvek ťažkosti

Dokážeme
problém odhaliť
a vyriešiť

01

Základné
merania

Základné merania sú súčasťou vyšetrenia každého dieťaťa.

1. Meranie refrakcie

Refrakciu oka meriame na autorefraktometri, ktorý slúži na určenie hodnoty odchýlky lomivej schopnosti oka od normy - dioptrickej chyby oka.

2. Zraková ostrosť

Je základným očným vyšetrením, ktoré umožňuje posúdiť úroveň centrálnej zrakovej ostrosti - vízus. Existuje niekoľko možností vyšetrenia pomocou optotypu, ktoré využívame v závislosti od veku a vývojového stupňa dieťaťa.

Optotyp je obrazovka, ktorá zobrazuje písmená, obrázky alebo rôzne orientácie písmena "E", ktoré sú v rôznej veľkosti. Riadky sú očíslované tak, aby zodpovedali vzdialenosti, z ktorej by mal zdravý pacient daný riadok vidieť.

3. Binokulárne funkcie

Vyšetrenie binokulárnych funkcii – slúži na posúdenie kvality binokulárneho videnia t.j. ako dokážu oči vzájomne spolupracovať.

  • Worthov test : primárne slúži na posúdenie stupňa binokulárneho videnia. Dieťa pri teste sleduje cez špeciálne okuliare so zelenou šošovkou a červenou šošovkou skupinu 4 symbolov v rôznych farbách

  • Schoberov test : meria relatívnu horizontálnu a vertikálnu odchýlku očí. Dieťa pri teste sleduje cez špeciálne okuliare so zelenou šošovkou a červenou šošovkou symboly kruhov a krížika

  • Langov test : testuje schopnosť priestorového videnia - 3D. Dieťa sleduje kartu s náhodne usporiadanými čiernymi a bielymi bodkami, medzi ktorými sú "ukryté" stereoskopické obrázky, ktoré sú viditeľné len binokulárne - ak má dieťa priestorové videnie (3D).

4. Pohyblivosť očí

Motilita alebo pohyblivosť očí je vyšetrenie, pri ktorom dieťa sleduje prst lekára alebo iný fixačný bod, ktorým lekár pohybuje do 9 základných smerov. Testom sledujeme, či oko nezaostáva v niektorom z pohľadových smerov a či sa týmito smermi aktívne pohybuje v plnom rozsahu.

5. Zakrývací test

Používame na posúdenie správneho postavenia a binokulárnej preferencie fixácie očí. Dieťa sleduje fixačný bod, pričom ma jedno oko prekryté. Test vykonávame na oboch očiach.

6. Štrbinová lampa

Je binokulárny mikroskop slúžiaci na vyšetrenie predného a zadného segmentu oka. 

7. Kvapkanie na rozšírenie zreničiek

Rozšírenie zreničiek špeciálnymi kvapkami pre vyšetrenie očného pozadia a dosiahnutie cykloplégie (uvoľnenie zaostrovania) pre zmeranie kontrolnej refrakcie. Kvapkanie sa obvykle opakuje  v intervale 5 minút a následne sa čaká približne 35 minút na dostatočné rozšírenie zreničiek, aby mohlo vyšetrenie ďalej pokračovať.

02

Doplnkové merania

Doplnkové merania naši lekári kombinujú podľa potreby individuálne pre každé dieťa.

Meranie s prizmami

Prizmy sú sklíčka slúžiace na určenie veľkosti odchýlky škúlenia – sklíčko prikladáme pred postihnuté oko v rôznej optickej sile a podľa toho pri akej optickej sile vymizol refixačný pohyb určujeme veľkosť odchýlky škúlenia v prizmatických dioptriách.

Synoptofor (troposkop)

Základné prístrojové vyšetrenie, ktoré prebieha u ortoptickej sestry. Slúži na diagnostiku a liečbu porúch binokulárneho videnia a meranie odchýlky škúlenia. 

Biometria

Prístrojové meranie slúžiace na zmeranie viacerých parametrov oka ako napríklad axiálna dĺžka, zakrivenie rohovoky, hrúbka šošovky či prednej komory.

Meranie vnútroočného tlaku

Vzduchová bezkontaktná tonometria je meranie, pri ktorom mení prúd vzduchu tvar zakrivenia rohovky – sploští ju. Sploštenie rohovky je zaznamenané a vyhodnotené systémom prístroja ako výsledková hodnota vnútroočného tlaku.

Vyšetrenie zorného poľa – perimetria

Prístrojové meranie rozsahu periférneho videnia a prípadných výpadkov v zornom poli. 

Topografia

Prístrojové meranie popisujúce tvar rohovky. Vytvorí detailnú mapu rohovky (môžeme ju prirovnať k turistickej mape s vrstevnicami) zobrazujúcu jej dioptrickú mohutnosť a zakrivenie. 

OCT

Prístrojové meranie vykonávané pomocou koherentného tomografu – funguje na princípe odrážania infračerveného svetla od štruktúr tkanív oka, ktoré odrážajú svetlo rôznou intenzitou (podobne ako pri ultrazvuku). Slúži na zobrazenie rôznych štruktúr a vrstiev sietnice oka.

Fundus kamera
Prístrojové meranie, ktoré vyhotovuje detailné vysokokvalitné fotografie sietnice
Amslerova mriežka

Jednoduchá vyšetrovacia metóda slúžiaca na diagnostiku problémov so zrakom vyplvývajúcich z poškodenia žltej škvrny (makuly) alebo zrakového nervu

Vyšetrenie farbocitu

Vyšetrenie, ktoré má za cieľ zistiť vrodené poruchy farbocitu a vnímanie farieb pri poškodení sietnice alebo zrakového nervu.

03

Záver vyšetrenia

V závere vyšetrenia Vám naši lekári odporučia najlepší možný postup riešenia problému.

Predpis 
korekcie

 

Zákrok
v našom centre
UVEA 

Zrakové
cvičenia

 

Očná škôlka Dúhovka
 

Najviac sa mi páčilo meranie na takom prístroji (synoptofor), kde som spájala farebné obrázky. To ma veľmi bavilo!

Alica, 9 rokov

11

Rokov skúseností

2 700+

Pacientov za posledný rok

2

Ambulancie

5

Lekárov

TAKTO TO U NÁS VYZERÁ