Deň otvoreých dverí v Dúhovke

Detská očná škôlka Dúhovka privítala rodičov a deti na dni otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť nazrieť do priestorov očnej škôlky, ambulancií a zažiť atmosféru detského očného centra na vlastnej koži. Rodičia a deti sa zoznámili s našimi špeciálnymi pedagógmi, optometristami, zdravotnými sestrami a taktiež s procesmi, ktoré sú prirodzenou súčasťou bežného dňa v škôlke.

Viac o Dúhovke

Včasnou diagnostikou a následnou liečbou ochorení vieme deťom doslovne zachrániť zrak a zvýšiť tak kvalitu ich života. Preto vzniklo detské očné centrum Dúhovka, ako súčasť očnej kliniky UVEA. Dúhovka je jedinečné spojenie zdravotníckeho zariadenia a špeciálnej materskej školy, ktorá je zameraná na deti s poruchami spolupráce očí (binokulárneho videnia)

„Detské ochorenia sú špecifické najmä v tom, že dieťa nie je malý dospelý. Vyšetriť dvojročné dieťa je úplne iné ako vyšetriť štvorročné dieťa. Ono vám nepovie, že nevidí. Vy sa musíte s niekým porovnať v skupine. Ako poviete sám sebe, že nevidím? Ja (ako dieťa) neviem ako je nevidieť, kým sa nemám s kým porovnať.“  

MUDr. Juraj Halička, PhD.

Ako prebiehal deň otvorených dverí?

Pri vstupe do Dúhovky rodičov privítali naše koordinátorky, ktoré rozdávali domáce produkty od našich škôlkarov. Rodičov sme pri príchode zoznámili s pani riaditeľkou a ukázali priestory a zázemie. Ďalej ich čakala prehliadka priestorov materskej školy Dúhovka a detského očného centra a taktiež pestrý program zameraný na aktivity, ktoré bežne vykonávame s deťmi v škôlke ako napríklad:

 • prezentovanie zrakových cvičení – napríklad aj tréning v 3D virtuálnej realite 
 • aktivity zamerané na precvičovanie hrubej motorikykoordináciepriestorovej orientácie
 • aktivity zamerané na jemnú motoriku koordináciu oko-ruka
 • aktivity v spolupráci s logopédom
 • pohybová príprava s Active Kids 
 • angličtina hravou formou 
 • fyzioterapia 
 • výroba vlastných okuliarov na pamiatku 
 • prezentácia nášho filmu BOBO – film, ktorý sme vytvorili v spolupráci s OVÉ pictures pre deti, ktoré nosia okuliare či prelepené oko a taktiež pre všetkých pedagógov a lekárov, ktorí si uvedomujú dôležitosť prevencie zraku u detí

Boba si môžete pozrieť priamo tu:

S čím vám vieme v Dúhovke pomôcť?

V Dúhovke vám ponúkame komplexnú starostlivosť o zrak vášho dieťaťa. Naši skúsení oční lekári sa venujú diagnostike a liečbe širokého spektra očných problémov u detí, vrátane:

Čo všetko ponúka očná škôlka Dúhovka?

V očnej škôlke Dúhovka poskytujeme deťom predprimárne vzdelávanie v slovenskom jazyku, zabezpečené odborným personálom s pedagogickým vzdelaním. V rámci dňa v škôlke zabezpečujeme deťom terapeutické aktivity (zrakové tréningy) s cieľom zlepšiť ich zrakové funkcie. Zrakové tréningy prebiehajú pod vedením odborného zdravotného personálu, ktorý monitoruje progres každého dieťaťa. Ten následne komunikujeme s rodičmi formou konzultácií. Komplexný monitoring dieťata uzatvárajú pravidelné kontroly u oftalmológa. Deti sa počas roka venujú napríklad aj športovým, pohybovým či enviromentálnym aktivitám a pani učiteľky organizujú rôzne akcie ako je napríklad karneval. 

Výhodou Dúhovky nie je len liečba daných ochorení. Dôležitou súčasťou je kolektív s podobnými príbehmi a porozumením. Ďalšou výhodou podľa rodičov je aj to, že dieťa má zrakové cvičenia počas dňa, takže rodičom odpadá povinnosť s dieťaťom cvičiť doma. 

„Alžbetka spravila tiež veľký pokrok podľa vyšetrení od pani doktorky. Ja si myslím, že to by sme doma nedosiahli.  My nie sme špecialisti, to dieťa oveľa viac rešpektuje tých ľudí tu, ako doma rodičov. Ja si myslím, že bez toho, že by tu chodila, denne sa s ňou cvičilo, tak by sa tie očká neposunuli tam, kde sú momentálne teraz.“

Zuzana, mama škôlkarky Alžbetky

Ako zapísať dieťa do Dúhovky? 

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa zašle alebo prinesie osobne na adresu škôlky: 

 • žiadosť o prijatie do SŠMŠ Dúhovka – údaje vypíše rodič + doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • správu z vyšetrenia u očného lekára
 • správu z diagnostického vyšetrenia v zariadení poradenstva a prevencie a odporúčaním na vzdelávanie v MŠ pre deti so zrakovým znevýhodnením
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu v súlade so zákonom GDPR
 • ak nemáte správu z vyšetrenia, je potrebné sa na vyšetrenie ku nám objednať