Ako zistiť či má vaše dieťa problém so zrakom?

Deti nám samy od seba veľmi zriedka povedia, že majú problém so zrakom. Preto musíme byť pozorní


Pokiaľ sa vo vašej rodine nevyskytujú očné ochorenia, stačí absolvovať kontrolu zraku v rámci preventívnej prehliadky u pediatra. Ak sa v rodine vyskytujú očné ochorenia, dieťa by malo absolvovať vyšetrenie u očného lekára do 3. roku života. Poraďte sa s vaším pediatrom.

Aké sú rizikové očné ochorenia v rodine?
  • Okuliare so silnou dioptriou.
  • Škúlenie (strabizmus).

  • Glaukóm v detskom veku.

  • Sivý zákal (katarakta) v detskom veku.

  • Nádor oka v detskom veku.

Ak majú rodičia alebo súrodenci problém so zrakom, je pravdepodobnejšie, že dieťa bude mať tiež podobný problém. Porozprávajte sa s vaším pediatrom, ak je má/mal niekto z vašej rodiny.

Ako sa môžu prejavovať očné problémy vášho dieťaťa?

Aké sú možné príznaky problému so zrakom?

Čo vám môže dieťa pri takomto probléme hovoriť?

Pamätajte si, že ťažkosti so zrakom u detí sú často nepovšimnuté!

Jednoduchý očný test

Ak jedno oko vidí dobre a druhé nie, dieťa sa tomu prispôsobí a problém môže ostať bez povšimnutia. Preto je dôležité skontrolovať, či dieťa vidí to isté oboma očami.

U malého dieťaťa

Zakryte jedno oko…

Potom druhé...

Reaguje na oboch stranách rovnako?

U staršieho dieťaťa


Zakryte jedno oko,
potom druhé.

Vykonajte očný test, ktorý si môžete stiahnuť nižšie a vytlačiť.

Vidí malé obrázky jedným aj druhým okom rovnako?


Aké môžu byť problémy so zrakom?

Ďalekozrakosť
Oko je príliš krátke a vidí  rozmazane do blízka. Do určitej hodnoty vie oko kompenzovať vadu doostrovaním, ale to môže spôsobiť únavu, bolesti hlavy, škúlenie.
Krátkozrakosť

Oko je príliš dlhé a vidí rozmazane do diaľky.

Škúlenie (Strabizmus)

Oči nie sú v paralelnom postavení. Jedno alebo obe oči môžu ubiehať do vonkajšej / vnútornej strany alebo aj smerom hore a dole.

Astigmatizmus

Rohovka má nepravidelný tvar, ktorý vytvára rozmazaný obraz.

Sivý zákal (katarakta)

Šošovka oka je zakalená a vytvára rozmazaný obraz.

Viete, ako sa vyvíja zrak dieťaťa?

Po narodení nie je úplne vyvinutý.

Ako funguje videnie?


V prípade, že jedno oko vidí iný obraz ako druhé (či už inak ostrý, rozdielne veľký, kontrastný a pod.), mozog sa bráni tým, že horšie vidiace oko utlmí. Ak tento útlm pretrváva, vzniká tupozrakosť (amblyopia), ktorá postihuje približne 5 až 10 % detí.
Priestorové videnie (3D) je možné len s oboma očami. Keďže sú oči vedľa seba, dávajú mozgu 2 mierne posunuté obrazy. Mozog ich spája a vytvára tak 3D videnie. Na dobré priestorové videnie (3D) je potrebná spolupráca oboch očí.

Ako liečiť tupozrakosť?

Od určitého veku nie je možné naučiť mozog vidieť oboma očami. Včasná diagnostika je preto nevyhnutná.

Čím skôr sa začne liečba, tým je účinnejšia a rýchlejšia.
Aké sú možnosti?

Nosenie správne nastavenej okuliarovej korekcie.

Správny dizajn skiel, materiál, povrchové úpravy a centrácia okuliarov sú nevyhnutné pre dosiahnutie optimálneho zobrazenia a videnia.

Prínútenie mozgu používať slabšie vidiace oko.
Najčastejšie zakrytím lepšie vidiaceho oka okluzorom (špeciálnou náplasťou) na niekoľko hodín denne.
Zrakové cvičenia

Pri tupozrakosti (amblyopii) je nielen zhoršená zraková ostrosť ale často býva sprevádzaná aj zníženou schopnosťou zaostrovať do blízka, zhoršenou presnosťou očných pohybov a nesprávnym vnímaním priestoru. Rozhodnutiu o potrebe a vhodnosti zrakových cvičení predchádza dôkladné vyšetrenie u oftalmológa a optometristu.